Drie manieren om experimenteel effecten te meten

In de notitie Ontwerpen voor effectevaluatie van 4 april 2014 beschrijft het Centraal Planbureau (CPB) drie manieren om (quasi-)experimenteel effecten te meten. 

Bij een (quasi-)experimentele opzet is er een behandelgroep waar de interventie wordt ingezet en een (vergelijkbare en onafhankelijke) controlegroep waar de interventie niet wordt ingezet.

Het CPB beschrijft en rangschikt drie methodes om experimenteel effecten te meten. In volgorde van voorkeur:

 1. Random design experiment
 2. Regression discontinuity analysis
 3. Differences-in-differences analysis

Voor vier pilots van OC&W werkt het CPB uit welke methode geschikt kan zijn.

Random design experiment
Een random design experiment werkt net als geneesmiddelenonderzoek: loting bepaalt wie in welke groep zit. Je maakt dus willekeurig twee groepen en intervenieert wel bij de ene en niet bij de andere groep (controle).

De AFM schrijft hierover

Experimenten, ook wel randomised controlled trials, A/B testen of split runs genoemd, zijn de gouden standaard voor onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde beleidsmaatregelen of het ontwerp van een keuzeomgeving

Zie ook: Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled Trials. En FCA onderzoek uit 2013: Engelse toezichthouder activeert consumenten met effectieve brief.

Voor geen van de vier OCW pilots was dit praktisch haalbaar volgens het CPB.

Regression discontinuity analysis
Voor een pilot met Differentiatie inspectietoezicht adviseert het CPB de ‘regression discontinuity analysis’. Hierbij toont een kink of sprong in de regressielijn rond het afkappunt het effect aan.

Scholen worden bijvoorbeeld gerangschikt op het aantal leerlingen, of op een maat voor kwaliteit van scholen en verdeeld over een behandel- en een controlegroep bij een afkapgrens. Scholen rondom de afkapgrens zijn vergelijkbaar zijn. En het effect kan gemeten worden door de doelvariabele van de scholen rondom deze afkapgrens te vergelijken. Als het schoolbezoek van de Onderwijsinspectie effect heeft, is de onderwijskwaliteit van scholen die nog net wel in de behandelgroep zaten hoger dan scholen die net niet in de behandelgroep zaten.

effectmeting1

Differences-in-differences
Voor de andere drie pilots adviseert het CPB de ‘differences-in-differences’(of Diff-in-Diff) methode. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een studiebijsluiter die realistische voorlichting moet geven aan potentiële MBO’ers. Sommige MBOs gebruiken al een studiebijsluiter, andere niet. De behandel en controlegroep staan dus al vast. “De differences-in-differences analyse beschouwt de verandering in de ontwikkeling van de studie-uitval onder eerstejaarsstudenten tussen instellingen met en zonder een studiebijsluiter.” Een effectieve studiebijsluiter zorgt dus voor relatief minder studie-uitval.

effectmeting2

Relevante data en tijd
Het CPB noemt als essentiële randvoorwaarde voor een effectmeting dat relevante en voldoende data beschikbaar is. Ook signaleert het CPB dat effectmeting een lange adem vereist:

“Het is onzeker of al twee jaar na de start van nieuw beleid effecten in de onderwijskwaliteit waarneembaar zijn, terwijl niet uit te sluiten valt dat dat op een langere termijn wel het geval is.”

Slimme sticker leidt tot brandveiligere studentenhuizen

De brandweer wil het gedrag van studenten veranderen. Een sticker met slimme gedragsbeïnvloeding leidde tot brandveiligere studentenhuizen. Een goede effectmeting in 2012 toonde dat aan.

Het project Brandveilig Leven van de Nederlandse brandweer wil bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid. In de pilot studenten onderzoekt de brandweer het effect van verschillende methoden om het gedrag van studenten te veranderen [Rapport Tabula Rasa in pdf, write-up in English].

Interventie op sticker
Van drie kansrijke interventies zijn stickers gemaakt:

  • Descriptieve norm in combinatie met appelleren aan het groepsgevoel (hoe anderen het doen); “de meeste studenten zorgen voor goedwerkende rookmelders”
  • Injunctieve norm in combinatie met een licht negatieve insteek (hoe anderen vinden dat het niet moet); “zet geen kratten, fietsen en vuilnis in de gang, dat blokkeert de vluchtroute”
  • Prompt in combinatie met de norm (geheugensteuntje hoe het hoort); “plaats hier geen spullen”

Veldexperiment
De interventies zijn vertaald naar uitingen (stickers) die in een veldexperiment zijn gebruikt in studentenhuizen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Vooraf zijn 120 studentenhuizen bezocht en gescoord op brandveiligheid zoals: is er een extra vluchtweg, vrij van obstakels, zijn er werkende rookmelders? Na deze 0-meting plakte de brandweer-in-burger de sticker met een van de interventies bij vluchtwegen en rookmelders. De 1-meting met hetzelfde scoremodel als de 0-meting, vond twee tot vier weken na het plaatsen van de interventie plaats.

Zeer effectieve methode
Bij de 0-meting bleek iets minder dan de helft van de studentenhuizen een extra vluchtweg vrij van obstakels te hebben.

De descriptieve norm (wat iedereen doet, datgene wat gebruikelijk is) bleek in dit onderzoek een zeer effectieve methode om studenten aan te zetten tot brandveiliger gedrag. De sticker met deze interventie ervoor dat 22 van de 24 studentenhuizen (92%) de hoofdentree en extra vluchtroutes van het pand vrij lieten van obstakels (vuilniszakken, kratten etc.). Significant meer dan in de 0-meting.

De injunctieve norm (regels over wat maatschappelijk verwacht en geaccepteerd wordt) zorgde voor de helft meer studentenhuizen met een vrije vluchtweg. Deze verbetering was niet statistisch significant.

In onderstaande infographic heb ik de belangrijkste uitkomsten samengevat:

vluchtroute_infographic_stickereffect

Recap Marketing & Insights Event (#MIE17) – woensdag 1 februari

Vandaag was ik bij de eerste dag van MIE2017. Een samenvatting, vooral op basis van mijn tweets.

[Update 4 februari: ik heb links naar beschikbare presentaties toegevoegd]

MIE [www.mie.nl] is “Nederlands grootste Marketing & Insights Event”;

Op 1 & 2 februari 2017 organiseert de MOA voor de 15e keer Nederlands grootste Marketing & Insights Event (MIE) in het Media Plaza Utrecht. Het MIE is hét event waar het allerlaatste op het gebied van marketing, insights en analytics wordt gepresenteerd.

Ik vermoed dat ik er voor de vijfde keer bij was, ik denk dat ik rond 2005 voor het eerst ben geweest. Toen nog het Sparta stadion (Het Kasteel), daarna is het een paar keer in de Kuip geweest en ook een keer in Amsterdam. Nu was Media Plaza in Utrecht de -prima- gastheer.

Key-notes
De key notes heb ik niet gezien. Onderstaande tweet naar aanleiding van de opening vond ik wel grappig. Gezien de drukte bij de garderobbe was de afsluitende presentatie ook niet heel druk. Difrax (Vivienne van Eijkelenborg, Zakenvrouw van het jaar 2016) en De Parade (Terts Brinkhoff en Loes Luca) zijn niet mijn ding.

Predictive Policing
Een van de workshops waarom ik dit jaar naar MIE wilde: Criminaliteit Anticipatie Systeem: Predictive Policing bij de Nederlandse Politie door Dick Willems [slides].

De Nederlandse Politie is op basis van data science in staat te anticiperen op misdaad. Dit doen wij met het Criminaliteit Anticipatie Systeem (CAS). Hierdoor zijn we beter in staat met behulp van preventieve acties het criminele “werkproces” te verstoren. In deze lezing zal de werking van CAS worden besproken, en het daarop aanhakende proces om de door CAS geleverde informatie om te zetten in politie-actie.

Willems plot rasters van 125 bij 125 meter op landkaarten en voorspelt met statistische modellen waar de kans op een woninginbraak relatief hoog is. Voorspelling bijvoorbeeld op eerdere aangiftes, maar ook socio-demografische (CBS) cijfers en adressen van bekende inbrekers.

Als voorbeeld Nieuw West Noord in Amsterdam: 3% van de vakjes wordt als hoog risico aangemerkt. Van de 25 woninginbraken in een week (!) vonden er 5 (=20%) plaats in een hoog risico vakje. Prima hit-rate.

CAS wordt nu ook in rest van Nederland uitgerold en ook voor andere misdaadtypes. Ik vond het een interessant verhaal, gaaf dat dit kan maar ook realistisch over de (verdere) mogelijkheden. En mooi dat de politie kan shinen met dit werk van hun data scientist.

Op Misdaad in Kaart kan je trouwens zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in je omgeving is ingebroken.

Journey Mining door Aegon
Mijn tweede sessie was Aegon Pensioen verbetert de Customer Journey op basis van real life data door (vooral) Martijn Koopmans, Manager Service Excellence [geen slides gedeeld].

Met Customer Journey Analytics i.c.m. big data analyse, journey mining en tekst mining, maakt Aegon de klantreis, het klantverhaal en de klantbeleving inzichtelijk. Resultaat: continue verbetering van de klantbeleving en effectievere klantprocessen. We nemen je mee op reis binnen Aegon en laten zien hoe medewerkers in de hele organisatie, met data en inzichten uit de Customer Journey verbeteringen in de klantreis initiëren, prioriteren en besturen.

Interessant waren de voorbeelden waar tekst mining andere cijfers opleverden dan handmatige classificatie. Dat speelde bij call reasons, wat is het echte verhaal van de klant? En ook bij de First Time Resolution (in één keer opgelost) classificatie; die was >90% volgens Aegon zelf, maar rond de 70% volgens tekst analyse en zelfs maar 60% als ook de surveys na afloop klantcontact verwerkt werden.

Goed om te zien dat de data uiteindelijk de doorslag geeft. En ook sterk Koopmans/Aegon hier transparant over is en duidelijk een intrinsieke drive toont om daadwerkelijk klant centraal te stellen.

Klantreis aankoop pensioen
Een derde voorbeeld ging over de klantreis bij een kapitaalverzekering. Daarin bouw je geld op, om bij pensioen een uitkering mee aan te kopen. Aegon ziet twee dips: een wanneer zes maanden voor de uitkering de aankondigingsbrief komt (deel wil dat al eerder, 10% zelfs een jaar of langer voor uitkeringsfase). De tweede dip is bij de offerte voor het uitkeringsproduct; mensen voelen zich door reminders onder druk gezet. Maar: telefonisch contact werkt hier goed.

Ik vond deze presentatie de beste die ik gezien heb. Dat komt natuurlijk ook omdat het een zeer relevant onderwerp is. De openheid en de wil om te verbeteren vind ik ook prijzenswaardig. En verder zat het verhaal retorisch erg goed in elkaar, Koopmans leidde het mooi in (en uit) via een gesprek aan de keukentafel met zijn kinderen.

Funda
Het funda Huis: de Big Data en de marketingstrategie [slides]:

1 miljoen bezoeken per dag en 10 miljoen zoekopdrachten per maand zorgen samen voor zo’n 1 miljard bekeken woningen per jaar. Maar die getallen zeggen meer dan alleen dat Nederlanders graag wegdromen bij mooie huizen. Dataspecialisten van funda zijn aan de gang gegaan met een uniek project: ze verzamelden alle clicks en zoekopdrachten om in kaart te brengen waar funda-bezoekers nou precies van dromen, én hoe dat beeld omgezet kan worden in het ontwerp van een huis: het funda Huis. Tijdens deze sessie deelt funda de analyse, aanpak en de marketingstrategie achter het funda Huis. Inclusief VR-tour!

Het Funda huis was een PR-schot-in-de-roos en past in “Data als Funda’s duurzame concurrentievoordeel“-gedachte. Het huis is namelijk ontworpen op basis site-gebruik over droom, wens en realiteit.

Aardige presentatie en vooral interessant om de cijfers van Funda te zien.

Univé
Twee presentaties na de lunch, die waren iets minder interessant en relevant voor mij.

Univé – verzekerd van continu inzicht en verbetering [slides]

Univé heeft met ondersteuning van Store Support een dashboard ontwikkeld waarin de integrale klantreis centraal staat. Alle klantfases en touch points worden weergegeven mét de klantwaardering. Deze leiden tot één overkoepelende KPI: de Customer Experience Index (CXI).

Het dashboard staat hieronder. Verder was interessant te zien dat per fase verschilt welke metric/KPI het beste voorspelt. En +1 voor Winsum.

4 B’s
Weg met oude marktonderzoek- en strategiemodellen. Tijd voor iets nieuws! [slides]

De bekende modellen werken niet meer. Tijd voor iets compleet nieuws. Tijd voor een model dat kijkt naar de complete context. Een model dat organisaties écht richting geeft. Dat draait om twee vragen: doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed? Hoe? Door het combineren van data, kennis van mensen om gedrag te beïnvloeden en design als vermogen om creatieve oplossingen te bedenken. Willem Brethouwer en Roxanne van Gaalen nemen je mee naar de nieuwe tijd.

Waar gaat het om in bedrijf?

 1. Basispositie
 2. Bezieling (hoe moet spion zich in jouw organisatie gedragen om niet op te vallen?)
 3. Belofte
 4. Bewijs (op welke andere organisatie ben jij het meest jaloers? En waarom?)

Aardige presentatie, waarbij zaalparticipatie en interactie heel erg werden opgezocht. 4B’s hebben wel wat van Sineks Start with why (refereerden ze ook aan).

Recap recap
Boeiende en nuttige dag, ook door de gesprekken tussen de sessies (Wakoopa, AdFact, TNS Nipo Kantar, Blauw, Actito). En ik heb ook wat over TV-beugels geleerd.

Wie gaat de VIDE publicatieprijs 2016 winnen?

Op dinsdag 24 januari wordt de prijs uitgereikt bij de Vide Nieuwsjaarsbijeenkomst. Ik heb de drie genomineerde artikelen op dit blog behandeld:

Mooie methode
Het artikel van NVWA vind ik mooi omdat het een Randomized Controlled Trial is, de goudstandaard voor onderzoek en effectmeting. Stuk toont aan dat RCT belangrijk en noodzakelijk was, want de controle groep liet een daling in compliance zien (soort natuurlijk verloop). Methodologisch dus erg sterk.

Op zich is een RCT niet spectaculair maar toch doen we als toezichthouders er niet heel veel (dat ik weet dan, ik hoor graag voorbeelden). De Engelse FCA is er bijvoorbeeld wel goed/beter in. En als AFM timmeren we ook aan de weg: ‘Let op! Geld lenen kost geld’ geen onmiddellijk effect in verkoopomgeving (mijn samenvatting in één tweet).

Patiënten reviews voor riscoanalyse
Het onderzoek van IGZ is interessant omdat ze daarin kijken naar mogelijke toepassingen van consumenten-ratings. Dat is natuurlijk hip & happening (Social & empowerment via Big Data zou je kunnen PR’en). Het concept van 17 miljoen toezichthouders spreekt me aan; als toezichthouder kan je nooit zelf alles zien, je hebt externe signalen nodig voor goede risicoanalyses en -inschattingen. Consumer-generated content klinkt dan lekker efficient.

Het onderzoek zelf vond ik wat dun, 10 toezichthouders interviewen en 207 reviews laten beoordelen (en dat met vijf auteurs). De conclusies ademen ook iets nice-to-have uit; er moet altijd ander bewijs, een andere bron zijn. Circumstantial evidence dus. Boeiend onderwerp en onderzoek, maar niet heel spectaculair.

Taakopvatting toezichthouder
AFM’er Aute Kasdorp doet promotieonderzoek naar schadelijk maar legaal ondernemingsgedrag. Dat is iets waar alle toezichthouders in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben: we zien dingen die mogen/toegestaan zijn, maar zeer onwenselijk zijn. Hoe ga je daar mee om? Kasdorp gebruikt 14 interviews om zijn categorisatie in vier taakopvattingen te illustreren.

Het onderwerp is in mijn beleving abstracter en groter  dan de andere twee artikelen. Belangwekkend en soms hoog-over, maar ook wel weer te concretiseren. Weinig empirisch en meer theoretisch. En toch ook toepasbaar; volgens mij is de indeling goed te gebruiken om met je collega’s te discussieren over de beste interventiestrategie.

Wie wint?
Als ik jury zou zijn, dan wint Aute Kasdorp (maar ik zou misschien niet mogen jureren omdat ik Aute te goed ken [tevens disclaimer]). Veelomvattend probleem/uitdaging maar toch met handelingsperspectief voor toezichthouders. Goede tweede is de Shoarma-case omdat RCT’s me na aan het hart gaan en het stuk een mooi en goed voorbeeld is van hoe je zoiets in de praktijk doet.

 1. Scylla en Charybdis
 2. Shoarma aan de rol
 3. Consumer hospital reviews

De poll op twitter loopt nog niet echt storm (sluit op zaterdag 21 januari):

Project: Turn-0-matic geeft % van de dag weer

Al een jaar of twintig heb ik een Turn-o-matic van de bakker op de Morsweg thuis liggen. Ik vond ‘m bij het grof vuil toen ze ermee ophielden, ergens halverwege de jaren ’90. En al ruim 20 jaar lang wil ik er een klok van maken die het percentage van de dag aangeeft, dat al voorbij is (dus 00 op middernacht en 50 om 12 uur ’s middags). Een percentage klok, of decimal time. Ooit probeerde Swatch Internet Time te lanceren; een dag telt 1000 beats.

Aanzet juni 2013:

Aanzet mei 2014:

Aanzet januari 2017:
Op maandag 9 januari ben ik naar MakerSpace Leiden geweest, naar het OpenFabLab. Vriendelijk ontvangen door Aart. Hij gaf een korte rondleiding en bleek ook verstand te hebben van electronica.

De motortjes om nummer om te draaien hebben 24Volt wisselstroom nodig. Bijvoorbeeld van een HP 500 printer. Of een Ikea halogeen lamp van 13Volt bleek ook te werken. Plugjes op de metalen balkjes van het lampje en Aart kon de Turn-o-matic laten draaien! Staat dus gewoon een beetje stroom op het lampje.

Daar moet ik dus bij kringloopwinkel naar op zoek. En dan een Arduino Uno met daarop een Relais Shield die als schakelaar gaat fungeren. “Even op internet zoeken naar wat software”. En de Arduino zit op ander soort stroom, dus apart van het draaimechanisme houden voor de veiligheid.

Hieronder mijn aantekeningen en zeer ruw schetsje (kring is niet helemaal gesloten, moet wel; “45” is de Turn-o-matic). Die blokjes met twee streepjes zijn stekkers.

img_1488

Als ik klaar was, moest ik ‘m vooral komen laten zien. Ik vermoed dat ik nog wel een keer eerder voor hulp langs moet. Kleine stapjes…